Privacy slotje met code

Gezondheidsgegevens:
Edelo massagepraktijk gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Belangrijke informatie neem ik op in uw dossier. Dit dossier stel ik op om in vervolgbehandelingen goed op de hoogte te zijn van het behandelplan en uw reacties op de behandeling.

Contactgegevens:
Uw contactgegevens gebruik ik om u facturen en/of een Rabobank betaalverzoek te sturen. Ook gebruik ik uw contactgegevens voor contact met u. Verder komen deze gegevens in uw cliëntendossier te staan. Aan het betaalverzoek hangt een factuur in het boekhoudprogramma. In het boekhoudprogramma staan ook uw contactgegevens. Dit programma is alleen voor eigen gebruik, beveiligd met een wachtwoord. Jaarlijks vindt een controle op de boekhouding plaats door de boekhouder.

Boekhouder:
De jaarrekening wordt gecontroleerd door de boekhouder. Deze persoon heeft toestemming om de boekingen te controleren. Er is geen toestemming voor inzage in de clientgegevens.

Dossier:
Hierin vermeld ik uw behandelwens, contactgegevens en voortgang van de behandelingen. Uitkomsten van lichamelijk onderzoek en doelen staan vermeld. Ook persoonlijke gesprekken vat ik hierin kort samen, om gericht op uw situatie terug te kunnen komen. Deze informatie kunt u ten alle tijden opvragen, veranderen of laten verwijderen. De dossiers zijn alleen voor mij en voor u. Niemand krijg inzage hierin, ze worden met niemand gedeeld. De dossiers staan alleen op mijn laptop, niet in de cloud.

Programma’s:
1. Boekhoudprogramma
U staat als relatie in dit systeem, met uw contactgegevens. Geen persoonlijke informatie staat vermeld in dit systeem. Het dient alleen om boekingen in te doen. Het nummer van de boekingen komt overeen met uw tikkienummer.

2. Rabobank betaalverzoek
Uw telefoonnummer is nodig om een tikkie te versturen. Tikkie heeft verder geen inzage in uw gegevens.

3. Online agenda
De online agenda vraagt naar uw gezondheid, uw behandelwens en contactgegevens. Hierboven staat omschreven hoe ik hiermee handel.

Laptop
De laptop is beveiligd met een wachtwoord en schakelt zichzelf op stand-bystand na enkele seconden. Deze kan moet dan geopend worden met het wachtwoord. Dossiers staan niet in the cloud.

Telefoon
De telefoon is beveiligd met een code en vingerafdruk. Uw telefoonnummer staat in mijn contacten opgeslagen, om u te kunnen bellen, appen en betaalverzoeken te sturen. Nummers worden niet gedeeld met anderen, tenzij u hier toestemming voor geeft.

Samenwerkingsverbanden
Edelo is niet aangesloten bij verzekeraars. Hierdoor is de organisatie eenvoudig van structuur en overzichtelijk wat betreft privacy.
Er is zo nodig overleg met huisartsen, collega’s, fysiotherapeuten. Dit gebeurt zonder opgaaf van persoonlijke gegevens zijn. Overleg vindt alleen plaats als u hiermee instemt.

Wat u vertelt in de praktijk is prive en blijft in tussen ons.

Klacht
Heeft u een klacht? Ik zal u zo naar eer en geweten met u in gesprek gaan hierover. We proberen in vertrouwen uit het probleem te komen en een oplossing te zoeken. Indien nodig kunt u uw klacht neerleggen bij de Wkkz klachtenservice van het NGS. 
De klachtenfunctionaris van het NGS is Arienne Plaisier, mailadres: klacht@ngsmassage.nl