VoetreflexPlus afstudeeropdracht – verlichten symptomen van MS verlichten door VRP-therapie?

3 van de 5 deelnemers hebben behoorlijk klachtvermindering ervaren. Uit dit mini onderzoek bleek dat de mensen die minder ver gevorderde MS hadden, maar wel klachten de grootste verbetering hebben ervaren. Neem gerust contact op bij interesse. 

Lichaam en emoties uit balans
Naar het ontstaan en genezen van Multiple Sclerose zijn veel onderzoeken gaande. Duidelijk is dat er niet een specifieke oorzaak is die MS laat ontstaan, maar een combinatie van meerdere factoren. Deze factoren door deze factoren ontstaat er een verstoring in de balans in het lichaam. Als deze lang genoeg aanhoudt, kan dit zich fysiek uiten als MS. Deze combinatie verschilt voor ieder persoon, waardoor symptomen zich verschillend uiten.

Mensen met Multiple Sclerose krijgen in de reguliere geneeskunde adviezen over leefstijl en toegang tot medicatie op gebied van ontstekingsremming, tegengaan van opflakkeringen en mogelijk ook medicatie tegen depressiviteit. Er is nog geen remedie voor MS, maar er zijn wel mensen die genezen zijn. 

Reflexologie aantoonbaar succesvol ( klik op de titel voor de bron, zo ook de paarse stukken)
Steeds meer mensen zoeken naast de reguliere geneeskunde inzichten en behandelingen, alternatieve therapie om klachten te verminderen. Reflexologie heeft aanwijsbare resultaten laten zien op het gebied van klachtvermindering ( motorisch en sensorisch) bij MS. Uit onderzoeken blijkt dat de darmwerking en darmbacteriecultuur, de hersen-darmverbinding, stress, verzuring ( afvalstoffen) en mogelijk ook patronen met negatieve ervaringen uit de jeugd of de familiegeschiedenis relaties hebben met het verminderen van klachten.

VoetreflexPlus therapie
Deze therapie biedt een holistisch behandelplan dat uitgaat van verbeteren van de balans in betrokken lichaamssystemen: hormoonstelsel, de hersen-darmas, het spijsverteringsstelsel met nadruk op de darmfunctie, het lymfestelsel ( weerstand en reiniging) , het zenuwstelsel en een behandeling van de chakra’s- het energiestelsel dat niet fysiek zichtbaar is. Reflexzones, meridianen en acupressuurpunten worden ingezet hiervoor.
Inzichten uit de reguliere geneeskunde, de Traditionele Chinese Medicine ( TCM), de natuurgeneeskunde en de energetische geneeskunde komen in het behandelplan aan bod- een holistische benadering.

Hoe ziet het traject eruit?
Als bovenstaande visie en aanpak u aanspreekt, kunt u een afspraak maken. Er volgt dan een periode van 6-wekelijkse behandeling van ongeveer een uur. Rust en ontspanning zijn de basis. Vandaaruit wordt een massage aangeboden.  Als het zenuwstelsel ( stress) tot rust komt, ontspannen ook het hoofd en het lijf. Alles voelt dan prettiger aan. Het is de basis van verandering en herstel.

In een later stadium zal ik mijn afstudeerscriptie aan deze site hangen. Hierin vind je een overzicht van de verschillende visies op MS. De kracht zit hem de overlap of het combineren van de verschillende visies. De meest overstijgende visies zijn die vanuit de kwantumfysica en de epigenetica. Omdat hier goede informatie online over te vinden is, deel ik een informatieve site hier.
Inzichten die nu ook wetenschappelijk zijn aangetoond zijn:

– Beperkende overtuigingen loslaten helpt bij optimaal functioneren van genexpressie;
– Ontspannen zorgt ervoor dat geblokkeerde genen weer in actie kunnen komen;
– Mild naar jezelf kunnen kijken en zelfcompassie ondersteunen het verminderen van klachten.

 Kan 
voetreflexPlustherapie een rol spelen in dit proces?  Ja, als voetreflexPlus je aanspreekt. Er zijn vele wegen naar Rome. VoetreflexPlus is een van de vele wegen om lichaamsbewustzijn te vergroten, meer in je gevoel te komen en zo te gaan aanvoelen en invoelen wat voor jou nodig is om klachten te verminderen.