Lichaam en emoties uit balans
Naar het ontstaan en genezen van Multiple Sclerose zijn veel onderzoeken gaande. Duidelijk is dat er niet een specifieke oorzaak is die MS laat ontstaan, maar een combinatie van meerdere factoren. Deze factoren door deze factoren ontstaat er een verstoring in de balans in het lichaam. Als deze lang genoeg aanhoudt, kan dit zich fysiek uiten als MS. Deze combinatie verschilt voor ieder persoon, waardoor symptomen zich verschillend uiten.

Mensen met Multiple Sclerose krijgen in de reguliere geneeskunde adviezen over leefstijl en toegang tot medicatie op gebied van ontstekingsremming, tegengaan van opflakkeringen en mogelijk ook medicatie tegen depressiviteit. Er is nog geen remedie voor MS.

Reflexologie aantoonbaar succesvol ( klik op de titel voor de bron, zo ook de paarse stukken)
Steeds meer mensen zoeken naast de reguliere geneeskunde inzichten en behandelingen, alternatieve therapie om klachten te verminderen. Reflexologie heeft aanwijsbare resultaten laten zien op het gebied van klachtvermindering ( motorisch en sensorisch) bij MS. Uit onderzoeken blijkt dat de darmwerking en darmbacteriecultuur, de hersen-darmverbinding, stress, verzuring ( afvalstoffen) en mogelijk ook patronen met negatieve ervaringen uit de jeugd of de familiegeschiedenis relaties hebben met het verminderen van klachten.

VoetreflexPlus therapie
Deze therapie biedt een holistisch behandelplan dat uitgaat van verbeteren van de balans in betrokken lichaamssystemen: hormoonstelsel, de hersen-darmas, het spijsverteringsstelsel met nadruk op de darmfunctie, het lymfestelsel ( weerstand en reiniging)  en een behandeling van de chakra’s- het energiestelsel dat niet fysiek zichtbaar is. Reflexzones, meridianen en acupressuurpunten worden ingezet hiervoor.
Inzichten uit de reguliere geneeskunde, de Traditionele Chinese Medicine ( TCM), de natuurgeneeskunde en de energetische geneeskunde komen in het behandelplan aan bod- een holistische benadering.

Wat kunt u verwachten?
Als bovenstaande visie en aanpak u aanspreekt, kunt u een afspraak maken. Er volgt dan een periode van 6-wekelijkse behandeling van ongeveer een uur. Rust en ontspanning zijn de basis. Vandaaruit wordt een massage aangeboden.  Als het zenuwstelsel ( stress) tot rust komt, ontspannen ook het hoofd en het lijf. Alles voelt dan prettiger aan. Het is de basis van verandering en herstel

In een later stadium zal ik mijn afstudeerscriptie aan deze site hangen. Hierin vind je een overzicht van de verschillende visies op MS. De kracht zit hem de overlap of het combineren van de verschillende visies. De meest overstijgende visies zijn die vanuit de kwantumfysica en de epigenetica. Omdat hier goede informatie online over te vinden is, deel ik een informatieve site hier.
Enorme inzichten die nu ook wetenschappelijk zijn aangetoond zijn:

– Beperkende overtuigingen spelen een negatieve rol bij het activeren van schadelijke genexpressie ( ziekte);
– Stress zorgt ervoor dat genen geblokkeerd raken en lichaamscellen minder goed functioneren;
– De gehate opmerking: het zit allemaal in je hoofd, is waar, vaak onbewust.
– Je ( vaak/soms onbewuste) gevoelens over jezelf, de boosheid, strengheid, perfectionisme, gebrek aan zelfwaardering hebben hier allemaal mee te maken.

Ofetwel: 
– Persoonlijke groei, jezelf echt leren kennen, acceptatie, jezelf zien en omarmen, positieve gedachtes krijgen, bedenken wat er nog speelt in jou en wat je aan mag gaan, het leven gaan zien als positief en ervan houden zoals het is—> dit alles heeft effect op je fysieke gezondheid!

Het kan zijn dat je ziekte je houvast geeft. Je krijgt er aandacht door, erkenning en medelijden. Mensen gaan rekening met je houden, wat fijn is. Zorgzaamheid, liefde zijn dingen die naar je toe komen mede door je ziekte. Onbewust kan het zijn dat je ziekte jou veel brengt. Je wordt nu gedwongen om grenzen te stellen en beter voor jezelf te zorgen. Het is belangrijk om te onderzoeken welke kernwaardes in jouw leven vervuld worden mede door deze ziekte. En waaraan je dus in principe gebrek heb, of ervaart. Dit kan een reden zijn om onbewust de ziekte nodig te blijven hebben. 

Wie ben je zonder je ziekte? Hoe zouden mensen reageren als je beter zou zijn? Zouden ze nog voldoende rekening met je houden. Kan jij zonder je ziekte ook rekening met jezelf houden? Wat zou je willen gaan bereiken? Durf je dat wel? Is je ziekte een veilige haven om niet te hoeven? Het zijn allemaal heel confronterende vragen, niet om je voor het hoofd te stoten, maar om je aan het denken te zetten. 
Denk je verder dan fysiek alleen, dan kan je veel meer verbetering verwachten. 

Is er dan een rol voor voetreflexPlustherapie? Ja. Maar er zijn vele wegen naar Rome. VoetreflexPlus is een van de vele wegen om lichaamsbewustzijn te verkrijgen en emotioneel in balans te komen. Het is een stapje op jouw weg, niet de oplossing op zich. De oplossing, dat ben je uiteindelijk zelf, door alles te gaan beinvloeden wat positief voor je werkt. 
Ik merk als (onder andere) voetreflexPlustherapeut dat mensen meer energie en betere coordinatie ervaren. Verder merk ik dat mensen beter voor zichzelf gaan kiezen, grenzen aangeven. NIet vanuit boosheid, maar vanuit eigen kracht. Ik ervaar dat mensen weer doelen gaan stellen, plannen maken en deze beginnen uit te voeren. Dus energie gaat weer stromen.